Twee van onze oude trekkers werden vervangen door nieuwe.
We blijven investeren, we blijven doorgaan.