Farm Lanneau, een modern melkveebedrijf dat draait op een hecht team

‘FARM LANNEAU’ prijkt er op de nieuwe, moderne stal van het gespecialiseerde melkvee- en akkerbouwbedrijf Lanneau-Ostyn in Ingooigen (Anzegem). Claude Lanneau en Lieve Ostyn zijn er terecht trots op. Dit is hun investering in de toekomst. Samen hebben ze drie kinderen: Laura, Sarah en Thibo. Toen duidelijk werd dat zeker twee van hen staan te popelen om het bedrijf over te nemen en verder te specialiseren, was de keuze voor de recentste investering snel gemaakt. Hun kinderen zullen de vierde generatie zijn. Zijzelf exploiteren het bedrijf ondertussen 25 jaar, eerst via een samenuitbating met Claudes ouders Prudent Lanneau en Roos Mullie, in 2013 namen ze het bedrijf dan volledig over. Eerst hielden ze nog melkvee en vleesvee, sinds een 3-tal jaar is Farm Lanneau – dat werd de officiële naam – gespecialiseerd in melkvee. De nieuwe melkveestal is een perfecte illustratie van hun ambitie om nog verder te specialiseren. 
De nieuwste melkveestal is goed voor de koeien en goed voor het bedrijf

Op 12 juli 2022 konden de melkkoeien van Farm Lanneau verhuizen naar hun gloednieuwe stal. Het is een stal geworden met alles erop en eraan: 150 ligplaatsen in 6-rijige opstelling, 2 stroboxen voor o.a. droogstaande koeien, een voedergang aan beide buitenzijden, dakisolatie langs de binnenkant, aan de noordwestkant een 8 meter brede lichtstraat over de volledige lengte van de stal, led-verlichting, ventilatie via space boarding op de kopgevels, aan beide kanten automatisch gestuurde gordijnen, camera’s, regenwaterrecuperatie, een mestrobot met waterreiniging die meerdere keren per dag de roosters schoonmaakt, voor de dieren vrij toegankelijke massageborstels, een ontsmettend pootbad, 2 Delaval melkrobots, de mogelijkheid tot buitenloop via een selectiepoort … alles voor het welzijn, het comfort en de langleefbaarheid van de dieren. Dit via een moderne en duurzame bedrijfsvoering. 

Claude en Lieve laten zich goed omringen  

Claude Lanneau: “We hebben ons vooraf heel goed geïnformeerd en hebben dan bewust gekozen voor gestuurd koeverkeer met hekwerk en smartgates, dat zijn slimme poorten waarmee we voor elk dier kunnen bepalen waartoe het toegang heeft. Ik geef een voorbeeld: vanochtend zou ik van drie koeien de klauwverzorging doen, wel, ik kan hen makkelijk en zonder stress apart zetten. Voor een vlotte overgang naar de nieuwe melkveestal – de dieren moesten natuurlijk wel aan die hekkens en poortjes wennen – hebben we contact opgenomen met een koe-coach. Bij de opstart konden we eveneens rekenen op de assistentie van 2 robotspecialisten van het begeleidingsteam van DeLaval. Onze centrale contactpersoon, de man die ons in onze hele bedrijfsvoering begeleidt, is agroconsulent en buurman Johan Van Overbeke. Wij vinden het heel belangrijk om een vertrouwensrelatie te hebben met een beperkt team van goeie specialisten. Franson is zo een van onze vaste partners.” 

Technologie als aanvulling op ervaring

Lieve Ostyn: “We vinden het ook belangrijk om mee te zijn met de evoluties van een moderne melkveehouderij. Dankzij de modernste technologie beschikken we nu zelf over veel meer informatie. Wat onze computer of de MyFarm-app ons vertelt vervangt evenwel niet onze ervaring en onze betrokkenheid bij onze dieren. Wij zijn nog evenveel in de stallen, alleen weten we nu meer. De parameters van de regelmatige melkcontroles bijvoorbeeld geven ons niet alleen informatie over de kwaliteit van de melk, maar ook over de gezondheid van de koe. We kunnen rekenen op MPR-advies, een vruchtbaarheidsmodule, een repro-systeem … Het maakt van ons beter geïnformeerde en daarmee zelfstandiger melkveehouders. Uiteraard hebben we nog altijd een vaste bedrijfsveearts, maar we hebben die nu wel minder nodig.”  

Het juiste voeder is teamwerk, Franson is vaste partner

Naast een gespecialiseerd melkvee­bedrijf is Farm Lanneau ook een akker­­bouwbedrijf. De focus ligt op voeder­gewassen voor het melkvee en het jongvee. Dat gaat vooral over gras, mais en suikerbieten. Er wordt daarnaast ook geroteerd tussen aardappelen en vlas – vroeger was er ook de combinatie gras-bonen, maar door de nood aan meer voedergewassen en de lage opbrengst na enkele droge zomers bleek dat niet meer interessant. De voedergewassen leveren voor het ruwvoer o.a. perspulp (van de suikerbieten), stro, silogras en graszaadhooi … Van de tarwe wordt een deel hier geplet en de rest wordt grotendeels bij vaste leverancier Franson geleverd. De ruwvoeders worden door Franson geanalyseerd voor de berekening van het ideale rantsoen. Bij iedere aanpassing van kuil of hoeveelheid wordt er bijgestuurd door Johan en het nutritieteam van Franson. Alles voor een optimale gezondheid van de koe, want die is essentieel voor een optimale melkproductie. Dat begint al bij de opfok, het is uiteraard essentieel in de lactatieperiode, maar het loopt ook door tijdens de droogstand. 

Robolac voor optimale efficiëntie in de melkrobot

Behalve een melkveemengeling voorziet Franson Farm Lanneau ook van 2 soorten krachtvoeder uit het Franson-gamma, namelijk de smakelijke Robolac-korrels, voor de ideale aanvulling op het ruwvoer en zo voor optimale efficiëntie in de melk­robot. De zeswekelijkse melk­controle geeft aan of en hoeveel het vet- en eiwitgehalte en het ureum eventueel moet worden bijgestuurd. En dagelijks wordt dan via de mengvoederwagen het ideale “menu” samengesteld.

Het juiste rantsoen aanbieden is één ding, wat telt is wat de koeien effectief eten. Het is dus belangrijk dat zij het voeder ook lekker vinden. Dat is nodig, niet alleen omdat het de dieren gezond en dus productief houdt, maar ook omdat het voeder het lokmiddel is naar de melkrobots. Hier wordt gestreefd naar de ideale omstandigheden, d.w.z. een comfortabele, aantrekkelijke stal en een smakelijk, evenwichtig rantsoen. 

Een beloftevolle toekomst voor Farm Lanneau 

Dankzij de juiste partners en met kinderen bij wie de interesse voor de melkvee­houderij alleen maar groeit, zien Claude en Lieve voor hun bedrijf een beloftevolle toekomst. In 1995 telde het bedrijf 39 koeien, vandaag zijn dat er zo’n 250, melkkoeien en jongvee samen. Het perspectief voor de korte termijn is het maximum halen uit wat de twee melkrobots aankunnen. Hopelijk zullen de wetgeving en het beleid toelaten dat de beloftevolle toekomst ook op de langere termijn kan worden waargemaakt.

Franson nv • Sluis 3 • B-9810 Nazareth (Eke) •Tel. +32 (0)9 382 90 70 • Fax +32 (0)9 382 90 79 • info@franson.bewww.franson.be Franson NV
Tekst: www.pheidippides.be • Fotografie en lay-out: www.katrienvancauwenberghe.be