Duurzaamheid begint bij de basis

Bij Franson dragen we duurzaamheid reeds sinds de oprichting in 2004 hoog in het vaandel.
Bij elk facet van ons productieproces denken we na over hoe het nog duurzamer kan, en doen we de nodige investeringen zodat we de wetgeving hieromtrent niet enkel volgen, maar het liefst zelfs voorblijven. We leggen de lat hoger dan verplicht, omdat we oprecht geloven dat duurzaamheid zowel op korte als lange termijn de enige optie is en omdat we vooral voordelen zien.
We kijken vol vertrouwen naar een duurzame toekomst. Een duurzame toekomst voor rundvee in het algemeen. En een duurzame toekomst voor ons geliefde Belgisch wit-blauw.
Alles begint bij de basis: duurzame voeders op een duurzame manier geproduceerd.
Franson is binnen de sector een voorloper om steeds te voldoen aan de geldige wetgeving en toepasselijke normen.

Laatste update: mei 2023

Doel 1 | Methaanuitstoot van runderen reduceren

De agrovoedingssector engageert zich samen met de Vlaamse overheid om de methaanuitstoot bij rundvee tegen 2030 met 26% te reduceren.
Dit ten opzichte van 2016. De Belgische diervoedersector gaat met specifieke voedermaatregelen de helft hiervan (13%) realiseren tegen 2025.

Bierdraf en koolzaadschroot

 • Enkel toepasbaar bij specifieke rantsoen samenstelling
 • Methaanreductie voor melkvee: 8% 
 • Is gestart en wordt aangepast op basis van voortschrijdend inzicht

Geëxtrudeerd /geëxpandeerd lijnzaad

 • Enkel bij specifiek basisrantsoen: mais VS graskuil
 • Karakteristieken van geëxtrudeerd / geëxpandeerd lijnzaad bepalen (Vetgehalte)
 • Methaanreductie voor melkvee: 9% 
 • Is gestart en wordt aangepast op basis van voortschrijdend inzicht
 • Extensieve teelt: lijnzaad groeit op grond waar weinig op geteeld kan worden, met een minimaal gebruik van  meststoffen en pesticiden.
 • Lijnzaad is een belangrijke aanbrenger van omega 3, belangrijk voor het rund.

3NOP (3-Nitrooxypropanol)

 • Methaanreductie voor melkvee:  30% 
 • Wordt voorzien voor vleesvee in de loop van 2025.

Nitraat 

 • Door het verstrekken van nitraat in het krachtvoeder reduceren we de methaanproductie.
 • Methaanreductie voor melkvee: 10%
 • Methaanreductie voor vleesvee: 8%

Koolzaadvet

 • Het verstrekken van koolzaadvet onder de vorm van koolzaadschroot, koolzaadkoek of geplet koolzaad reduceert de methaanproductie
 • Methaanreductie voor melkvee: 5% 

Ook het combineren van maatregelen is mogelijk.

Methaanreductie

 • Er loopt in 2023 een onderzoek samen met het ILVO naar ons eigen concept, met als doel een significante methaanreductie te behalen over de totale levensloop van vleesvee.

Methaan  |  Enkele feiten

Veeteelt is nauwelijks voor 6% verantwoorde­lijk voor de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen.
Nr 1 is de industrie (28%) en nr 2 is energie (22%). Bron: vlees.be.

SCHADELIJKHEID1 ton methaan > 25 ton CO2.
⇒ Methaan is een schadelijker broeikasgas dan CO2.

LEVENSDUURmethaan = 10 jaar  |  CO2 = 1000 jaar
⇒ Methaan breekt 100x sneller af dan CO2.

Doel 2 | Energiezuiniger produceren | CO2-reductie

DE MENGLIJN

De efficiëntste kilowatt is de kilowatt die je niet verbruikt. We hebben dit heel letterlijk genomen bij de ontwikkeling van het unieke productieproces van onze nieuwe fabriek. Elk onnodig transport is rigoureus geschrapt. Waar transport toch nodig bleek, kozen we energiezuinige en productvriendelijke oplossingen.
Het resultaat is 75% energie­besparing in de transport­systemen, minder onderhoud en slijtage. En ook aan alle eisen op het vlak van traceerbaarheid en hygiëne is voldaan, want ook dat is duurzaamheid.

DE MAALMENGLIJN

Eind 2016 werd de oudste maalmenglijn vernieuwd tot een uiterst efficiënt proces, het is een staaltje van ‘state of the art’ duurzaamheid geworden.
De maalmenglijn verbruikt tot 25% minder energie, ze is slijtage- en onderhoudsarm, vraagt een minimale fysieke belasting en werkt ongeveer 50% stiller. Dat levert een uitstekende score op op het vlak duurzaamheid en van hygiëne.

DE STOOMKETEL­INSTALLATIE

In juni 2015 voerden we een totale vernieuwing door van onze stoomvoorziening. We schakelden van stookolie over op de veel milieuvriendelijkere brandstof aardgas. Aan alles werd gedacht: een condensor, isolatiematrassen, elektronisch modulerende gasbranders enz.

HET TRANSPORT

De impact van het transport van de fabriek naar onze klanten houden we zo klein mogelijk door via ons transportbedrijf ALNATRA te investeren in milieu­vriende­lijke en zuinige vrachtwagens, hoofd­zakelijk EURO 6 wagens. Aan het einde van de rit, voor de meest efficiënte overheveling van onze producten bij de klant ter plaatse, stimuleren wij het vijzel­transport, dat is energie­zuiniger dan het minder efficiënte blaas­transport. De all mash wordt daar­bij met de grootste zorg voor kwaliteit via een mechanische vijzel in de silo gebracht.

ONZE ENERGIE

Onze leverancier geeft ons de garantie op 100% groene en 100% Belgische elektriciteit. Onze energieleverancier garandeert dat de volledige door Franson afgenomen elektriciteit opgewekt zal worden door middel van hernieuwbare energiebronnen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

ONZE CONTINUE ACTIES

 • Uitbouw van een elektrisch wagenpark sinds 2019.
 • Elke kapotte lamp wordt systematisch vervangen door een slimme LED lamp.
 • Alle motoren met een substantieel vermogen die we aankopen hebben efficiëntieniveau IE4.
 • In 2020 investeerden we in een hoogspanningstransformator die behoort tot de klasse met maximaal rendement (eco-design).

DE BESTURINGSSYSTEMEN

In 2021 installeerden we nieuwe besturingssoftware die voor een beduidend efficiënter gebruik van de productielijnen zorgt en onder andere een batch-on-batchsysteem bevat.
Door een efficiëntere regeling van alle toestellen en lijnen besparen we 30% energie.

DE PERSLIJN

In 2022 werd onze oudste perslijn integraal vervangen. De nieuwe pers beschikt onder andere over een directe aandrijving en een klasse IE4-motor.
Daarnaast werd het volledige koelsysteem vervangen door een installatie met de beste energie-efficiëntie.
Deze belangrijke investeringen leveren in totaal voor de nieuwe perslijn een energiebesparing van 18% op.

DE STOOMDOSEERSETS

In 2022 installeerden we op alle perslijnen nieuwe stoomdoseersets die werken op basis van een algoritme dat zich baseert op de temperatuur van het te persen product, de temperatuur van het met stoom behandelde product en de effectief gemeten hoeveelheid toegevoegde stoom.
Daarnaast werd onze volledige stoominfrastructuur vernieuwd.
Dit alles zorgt voor een besparing van 30% stoom.

DE INNAMELIJN

In 2022 werden alle innamelijnen van onze menglijn 1 integraal vernieuwd. De nieuwe installatie beschikt over een hoge loscapaciteit, een laag verslepingspercentage, is onderhoudsvriendelijk en heeft een hoge energie-efficiëntie.
Daarnaast hebben we enkele ingrepen gedaan waardoor de transportweg van het product tussen losplaats en silo drastisch is ingekort.
Deze investeringen resulteren in een energiebesparing van 50% ten opzichte van de oude installatie. Daarnaast kunnen de vrachtwagens door de hoge loscapaciteit een stuk efficiënter ingezet worden.

CO2-neutraal tegen 2050

Doel 3 | Efficiënter omspringen met nutriënten

Kip:

voederconversie 1,7
maar deels in competitie met de mens

Varken:

voederconversie 2,8
maar deels in competitie met de mens

Rundveevoeders  100% uit nevenstromen

Rundvee:

voederconversie 5 tot 8 maar mogelijkheid om 100% nevenstromen uit o.a. humane productie te gebruiken, dus niet in competitie met de mens

Maatwerk

Doordat we alle voeders op maat leveren, verspillen we niets.
We zorgen dat er van niets te weinig is, we zorgen dat er van niets teveel is.

Ons uniek concept:

1

BEPALEN VAN
DE BEHOEFTE

Bepalen, inventariseren van de dieren (geslacht, leeftijd, melkvee, mestvee, …) en bepalen van de behoefte aan verschillende voedingsstoffen van de specifieke dieren, rekening houdend met de verwachtingen van de veehouder, van zijn afnemer(s), en van de wetgever.

2

HOFEIGEN
PRODUCTEN

De ruwvoederanalyse:
de kwaliteit en voedings-waarde van het ruwvoer van de veehouder wordt in eigen labo gemeten. Op basis van de voedings­waarde van de hofeigen producten wordt bepaald hoeveel van de behoefte daarmee wordt ingevuld.

3

AANVULLEN VAN
DE BEHOEFTE

We vullen de rest van de behoefte aan met een op maat gemaakt krachtvoeder.
Het optimaliseren gebeurt op meer dan 30 parameters.

4

CONTROLE VAN
HET RANTSOEN

De veehouder mengt de hofeigen producten met het krachtvoeder.
Extra troef: We nemen een staal van het totaalrantsoen en controleren het eindresultaat in functie van de behoeftes
die vooraf werden bepaald.

We focussen op lokaal consumeren

Transport optimaal benut en zo lokaal mogelijk

We streven ernaar zo lokaal mogelijk aan te kopen, ons transport zo efficiënt mogelijk te benutten en het rijden met een lege vrachtwagen tot het uiterste minimum te beperken.

Klik op een pin voor meer uitleg.

FRANSON

Hoogwaardige rundveevoeders op maat

Sluis 3, 9810 Nazareth (Eke)

DDGS

33,4km – Alco Bio Fuel (Gent)

Maiskiemschroot

17km – Vandamme (Deinze)

Vlaskafpellets

11km – D’Huyvetter (Kruisem)

Chips

51,8km – Croky (Moeskroen)

Lijnzaadschilfers

27,6km – Scaldis (Kluisbergen)

Kortmeel

14,5km – Molens Van Oudenaarde

Veldbonen

22km – Etikhove, landbouwers uit de streek 

Bietenpulp

59km – Fontenoy (Antoing)

Doel 4 | De circulaire economie stimuleren

De grondstoffen voor het voer van rundvee komen uit neven­stromen van de productie voor menselijke consumptie: geen competitie met de mens, geen verspilling.

Tegen 2030 komt 50% van de gebruikte grondstoffen in de Belgische diervoederindustrie uit nevenstromen van de levensmiddelenen biobrandstofindustrie. Elk BFA-lid krijgt jaarlijks inzicht in zijn gebruik van nevenstromen ten opzichte van het gemiddelde in de sector.

Nevenstromen worden gevaloriseerd, we behaalden in 2022  76,5%.
Van die nevenstromen is slechts 10,5% soja.

STREEFDOEL 

Grondstoffen voor  80% uit gevaloriseerde nevenstromen halen.

Doel 5 | Inzetten van alternatieve eiwitbronnen

BFA en de Vlaamse overheid vernieuwen samen tegen 2021 het actieplan alternatieve eiwitbronnen.
De diervoedersector streeft naar minder import van soja uit niet-Europese landen en een meer divers gebruik van alternatieve eiwitbronnen.

Soja heeft een negatieve connotatie: de plantages gaan ten koste van het Amazonewoud, transport met vervuilende schepen, genetisch gemanipuleerd, …

We kiezen resoluut voor veldbonen, het beste alternatief voor soja.

Voordelen:

 • de veldbonen worden lokaal geteeld,
 • zijn een zegen voor bijenpopulaties dankzij hun weelderige bloemenpracht,
 • hebben bijzonder weinig pesticiden nodig,
 • zijn niet genetisch gemanipuleerd.
 • Veldbonen behoren bovendien tot de leguminosae: de enige plantengroep die stikstof uit de lucht haalt, en niet uit de bodem, waardoor geen kunstmeststoffen nodig zijn.
 • De plant trekt heel goed zijn plan, dus onderhoudsvriendelijk.
 • We streven naar een 100% lokale eiwitvoorziening waarbij de eiwitten enerzijds uit de nevenstromen van de lokale verwerkende industrie komen en anderzijds uit lokale eiwitrijke gewassen.
 • We engageren ons bovendien om als veevoederbedrijf de veldbonen te promoten bij de landbouwbedrijven.

Doel 6 | Dierenwelzijn

Onze adviseurs stimuleren onze klanten om in te zetten op dierenwelzijn.

Er worden absoluut geen geneesmiddelen toegevoegd aan de rundveevoeders.
Er wordt maximaal ingezet op een gezonde, evenwichtige voeding met een gezond dier tot doel. Op deze manier kan ook het toedienen van geneesmiddelen door de veearts verder gereduceerd worden.
De toevoeging van vitamines en sporenelementen is wel noodzakelijk in het kader van een optimale dierengezondheid.

Onze klanten zijn onze partners in dierenwelzijn en zij besteden extra zorg en aandacht aan de gezondheid en het comfort van de dieren.
Het hele concept van huisvesting, dagelijkse verzorging (scheren, klauwverzorging, …) en voeding is gericht op het maximaal welzijn van de runderen.

Onze klanten doen er alles aan opdat de dieren niet ziek zouden worden, zodat ze het gebruik van geneesmiddelen tot een absoluut minimum kunnen beperken. 
Ook aan het transport van de dieren wordt veel aandacht besteed in functie van de stressreductie.

Doel 7 | Mensenwelzijn – Arbeidsveiligheid

BFA actualiseert het handboek arbeidsveiligheid (2021) en organiseert opleidingen voor haar leden.
BFA werkt tegen 2022 een monitoringssysteem uit voor de opvolging van het aantal arbeidsongevallen.
Hiermee willen we tegen 2030 het aantal arbeidsongevallen in onze sector met 10% doen dalen ten opzichte van 2022.

We hebben sinds 2020 een veiligheidsadviseur in dienst.

Recente verwezenlijkingen:

Veiligheidsbordes

Chauffeurs die veevoeders inladen, moeten niet langer, vastgebonden aan een levenslijn, boven op hun vrachtwagen klauteren. Ze kunnen nu via een comfortabele trap op een veiligheidsbordes met afsluiting de nodige handelingen boven de vrachtwagen uitvoeren. Veiligheid staat voorop, we willen ten allen tijde arbeidsongevallen vermijden.

Hoogspanningscabine

We hebben een nieuwe hoogspanningscabine gebouwd, zodat deze helemaal voldoet aan het ARAB om de veiligheid van de werknemers en derden op de werkplaatsen te vrijwaren. Ook de nodige inheemse struiken, Cornus alba Sibirica, en een krentenboom, Amelanchier lamarckii, zijn aangeplant. Binnenkort staat de donkergroene cabine mooi gecamoufleerd tussen het frisse groen. Alles in functie van duurzaamheid.

Doel 8 | Duurzaamheidsverantwoordelijke

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzaamheid en milieubescherming, en aan de steeds strengere regelgeving van de verschillende overheden, zal Franson in 2023 een duurzaamheidsverantwoordelijke aanwerven.
De duurzaamheidsverantwoordelijke zal het bewustzijn rond milieu en duurzaamheid in het bedrijf stimuleren door continu te sensibiliseren.
Duurzaamheid en milieubewustzijn zorgen bovendien voor kostenbesparingen en concurrentievoordeel.
Door het verminderen van afval, het efficiënter gebruik van hulpbronnen en het implementeren van energiebesparende maatregelen, kan Franson de operationele kosten verlagen. Een duurzaamheidsverantwoordelijke kan deze initiatieven identificeren, implementeren en actief communiceren, waardoor het bedrijf op lange termijn financieel voordeel behaalt en zich onderscheidt van de concurrentie.
People, Planet en Profit gaan hierbij hand in hand.

Doel 9 | ISO 14001-certificaat

Franson werkt momenteel aan de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens de norm ISO 14001. Hiermee wil Franson haar duurzaamheidsbeleid en haar engagement om de impact op het milieu te verminderen verder kracht bijzetten.

Enkele belangrijke aspecten die worden behandeld in een ISO 14001-certificaat omvatten:

 • Milieubeleid: De organisatie moet een beleid opstellen waarin haar toewijding aan milieubeheer en naleving van wettelijke vereisten wordt uiteengezet.
 • Planning: Er moet een systematische aanpak zijn voor het identificeren van milieurisico’s en het vaststellen van doelstellingen en targets voor verbetering.
 • Implementatie en uitvoering: Het opzetten van interne processen en procedures om te voldoen aan de milieudoelstellingen, het beheren van middelen, het trainen van medewerkers en het communiceren van relevante informatie.
 • Controle en correctie: Het monitoren van de prestaties, het vaststellen van controlemechanismen, het identificeren van afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen.
 • Beoordeling en verbetering: Het regelmatig beoordelen van het milieumanagementsysteem, het uitvoeren van interne audits en het streven naar continue verbetering van de milieuprestaties.

Met een ISO 14001-certificaat kunnen organisaties aantonen dat ze serieus bezig zijn met milieubeheer, wat kan bijdragen aan een positieve reputatie, betere naleving van regelgeving, kostenbesparingen en het aantrekken van klanten die belang hechten aan duurzaamheid.

Ons engagement

Methaanuitstoot van runderen significant reduceren

Energiezuiniger produceren – CO2-neutraal tegen 2050

Maximale efficiëntie van de nutriënten

Maximaal gebruik van de hofeigen grondstoffen

Veevoedergrondstoffen 80% uit circulaire economie

Geen soja van buiten Europa meer gebruiken

Inzetten van alternatieve eiwitbronnen

Duurzaam transport

Dierenwelzijn

Mensenwelzijn en arbeidsveiligheid

Aanwerven van een duurzaamheidsverantwoordelijke

Behalen van het ISO 14001 certificaat

Belgisch wit-blauw  |  Duurzaamheid

Eigenlijk is ons Belgisch wit-blauw ras één van de betere leerlingen van de klas:
de methaanuitstoot van Braziliaans en Iers rundvlees ligt een stuk hoger dan de uitstoot van Belgisch witblauw rundvlees. (Zie grafiek)

Rundvee:

voederconversie 5 tot 8
maar 100% uit nevenstromen, dus geen concurrentie met de menselijke consumptie

Belgisch wit-blauw:

voederconversie 5
Van alle rundveeherkauwers is de BWB de meest efficiënte.