Ons unieke concept

1

BEPALEN VAN
DE BEHOEFTE

Bepalen, inventariseren van de dieren bij de klant (geslacht, leeftijd, melkvee, mestvee,… ) en bepalen van de behoefte aan verschillende voedingsstoffen van de specifieke dieren, rekening houdend met de verwachtingen van de veehouder, van zijn afnemer(s), en van de wetgever.

2

HOFEIGEN
PRODUCTEN

De ruwvoederanalyse: de kwaliteit en voedings-waarde van het ruwvoer van de veehouder wordt in eigen labogemeten. Op basis van de voedingswaarde van de hofeigen producten wordt bepaald hoeveel van de behoefte daarmee wordt ingevuld.

3

AANVULLEN VAN
DE BEHOEFTE

Franson vult de rest van de behoefte aan met een op maat gemaakt krachtvoeder. De veehouder mengt de hofeigen producten met het krachtvoeder.

4

CONTROLE VAN
HET RANTSOEN

Extra troef: Franson neemt een staal van het totaalrantsoen en controleert het eindresultaat in functie van de behoeftes die vooraf werden bepaald. Aan dit servicepakket is een minimale jaarlijkse afname gekoppeld.

Hoogwaardige rundveevoeders op maat

De focus op een zuiverder all mash