Over ons

Onze strategie

Ons beleid is gericht op klantentevredenheid zowel bij onze business-to-business klanten, als bij de eindklant, de consument. We zetten in op biovoeders met een hoge en constante kwaliteit. We voeren een flexibele politiek waarbij korte leveringstermijnen, specifieke leveringsmodaliteiten en transparantie bij het ontwikkelen van nieuwe producten van het grootste belang zijn. We streven naar een gezonde groei met oog voor een gezonde rentabiliteit.

De strategie om deze doelstellingen te bereiken is gesteund op volgende pijlers:

  • werken volgens een geïntegreerd kwaliteitssysteem conform de biologische wetgeving, FCA en diverse lastenboeken;
  • een continue interesse in en onderzoek naar nog efficiëntere en hygiënischere technieken, grondstoffen en machines;
  • een strenge selectie en grondige opvolging van de biologische grond- en hulpstoffen, rekening houdend met de wettelijke normen en de afspraken met de leveranciers in verband met productspecificaties;
  • een stabiel klanten- en leveranciersbestand;
  • een positief sociaal klimaat binnen een veilige werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur, om snel beslissingen te nemen en de bedrijfscommunicatie in beide richtingen zo optimaal mogelijk te houden;
  • de activiteiten beheren met zin voor goed burgerschap en met aandacht voor het milieu.

Onze werkwijze: Ons uniek concept

1

BEPALEN VAN
DE BEHOEFTE

We inventariseren de dieren bij de veehouder (type vee, geslacht, leeftijd … ) en bepalen de behoefte aan voedingsstoffen van die specifieke dieren, rekening houdend met de verwachtingen van de veehouder, van zijn afnemer(s), en van de wetgever.

2

HOFEIGEN
PRODUCTEN

De ruwvoederanalyse: in ons labo meten we de kwaliteit en voedingswaarde van het ruwvoer van de veehouder. Op basis van de voedingswaarde van de hofeigen producten kunnen we bepalen hoeveel van de behoefte al is ingevuld.

3

AANVULLEN VAN
DE BEHOEFTE

We vullen de behoefte aan met een geschikt krachtvoeder uit ons assortiment, dat de veehouder dan mengt met de hofeigen producten.

4

CONTROLE VAN
HET RANTSOEN

Extra troef: We nemen een staal van het totaalrantsoen en controleren het eindresultaat in functie van de behoeftes die vooraf werden bepaald.
Om dit servicepakket te kunnen aanbieden, koppelt FRANSON BIO daaraan wel een minimale jaarlijkse afname.

We stellen ons tot doel de hofeigen producten optimaal en maximaal te benutten, en het krachtvoer tot het minimum te beperken.
Het dier eet lokaal, wij kopen de grondstoffen lokaal, duurzaamheid staat centraal.

Biovoeders RUNDVEE

KALVERENProduct code
KALVERVLOKKENB3100
ALL MASH JONGVEE 18B3152
VLEESVEEProduct code
ALL MASH AFMEST 15B3150
AFMEST KORREL 14B3160
ALL MASH AFMEST 25B3114
MELKVEEProduct code
MELKVEE KORREL ECO 15B3153
MELKVEE KORREL ECO 22B3154
MELKVEE KORREL 16B3140
MELKVEE KORREL 18B3315
MELKVEE KORREL 20B3156
MELKVEE KORREL 23B3141
MELKVEE KORREL 26B3320
MELKVEE KORREL 30B3321
MELKVEE KORREL 35B3338
MELKVEE KORREL SLOWB3311
MELKVEE KORREL ENERGIEB3241
MELKVEE KORREL PRESTAB3242

Biovoeders VARKENS

BIGGENProduct code
BIGGENSTARTER 7-10 KGB3791
BIGGENSTARTER 10-20KGB3402
BIGGEN 20-40KGB3403
VLEESVARKENSProduct code
VLEESVARKENS 40-110KGB3410
VLEESVARKENS 70-110KGB3415
ZEUGENProduct code
ZEUGEN DRACHT B3420
ZEUGEN LACTATIEB3421

Biovoeders PLUIMVEE

VLEESKUIKENProduct code
VLEESKUIKEN STARTB3611
VLEESKUIKEN START KRUIMELB3614
VLEESKUIKEN OVERGANGSMEELB3630
VLEESKUIKEN OVERGANGSKORRELB3631
VLEESKUIKEN AFMEST 2B3618
VLEESKUIKEN AFMEST 2 KORRELB3619
VLEESKUIKEN AFMEST 3 EXTRAB3615
VLEESKUIKEN AFMEST 3 EXTRA KORRELB3621
HOEVEKIPProduct code
HOEVEKIPB3510
OPFOKProduct code
OPFOK START 0-5 WKB3641
OPFOK GROEI 6-8 WKB3642
OPFOK GROEI 9-18 WKB3643
LEGProduct code
LEG FASE IB3605
LEG FASE IIB3607
LEGKORRELB3506
GRAANMENGELINGProduct code
GEBROKEN GRAANMENGELINGB3501
HELE GRAANMENGELINGB3502

Biovoeders PAARDEN, GEITEN & SCHAPEN, KONIJNEN

paard
PAARDENProduct code
PAARDENKORRELB3190
Geiten & schapen
GEITEN & SCHAPENProduct code
LAMMERKORRELB3701
SCHAPENKORREL 15B3703
SCHAPENKORREL 19B3706
SCHAPENKORREL 23B3704
konijn
KONIJNENProduct code
KONIJNENKORRELB3600

MELKVERVANGERS

Kalf
MELKVERVANGER KALF Product code
MELKVERVANGER KALF ZELMO BLAUWB3000
Geitenlam
MELKVERVANGER GEITENLAM Product code
MELKVERVANGER GEITENLAM ZELMO GEELB3001
Lam
MELKVERVANGER LAM Product code
MELKVERVANGER LAM ZELMO GROENB3002