Advies

Franson is een toonaangevende mengvoederfabrikant gespecialiseerd in rundveevoeder

Ons concept bestaat eruit dat wij, op basis van (in eigen beheer uitgevoerde) ruwvoederanalyses, een specifieke formule samenstellen voor de klant.
Bijzonder aan rundveevoeding is het complexe samenspel tussen:

 • Ruwvoeders van eigen productie (hofeigen producten);
 • Nevenproducten uit de voedings- en andere industrie;
 • Aanvullende diervoeders;
 • Pensfermentatie typisch aan herkauwers.

De kwaliteit van deze parameters kan nogal variëren, zowel door externe (nutritionele inhoud, versheid, smakelijkheid, …) maar ook door bedrijfsgebonden invloeden.

Door onze specialisatie en klantgerichte aanpak gaan wij een stap verder

Bij de optimalisatie gaan wij niet enkel uit van de kwaliteit van de beschikbare ruwvoeders en nevenproducten maar wordt er ook rekening gehouden met onder andere:

 • de soort dieren (ras, geslacht ea kenmerken);
 • de beoogde vleeskwaliteit (eindproduct);
 • klanteneisen – lastenboeken;
 • de gebruikelijke bedrijfsvoering en ervaring van de klant;
 • het optimale gebruik van bijproducten afkomstig van de lokale industrie met onder andere het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden hierbij;
 • de gezondheidsstatus van de veestapel, mogelijke diergeneeskundige risico’s en complicaties;
 • omgevingsfactoren (klimaat, water, besmettingsdruk, grondgebonden parameters);
 • infrastructuur, stalklimaat…;
 • materiaal: silo’s, mengvoederwagen, …

De opgebouwde ervaring van onze ingenieurs en dierenartsen biedt de klanten de mogelijkheid van een doorgedreven begeleiding.

Een nieuwe uitdaging: bedrijfsbegeleiding

In het verleden stond onze kennis ter beschikking van onze veevoederklanten.
Via onze buitenlandse klanten (Charolais, Blonde Acquitaine, …), maar ook door samenwerking met investeerders actief in andere continenten, ervaren wij dat onze Belgische situatie een beentje voor heeft. Onze specifieke know-how is het resultaat van de wisselwerking tussen enerzijds de vleesveeproductie met gespecialiseerde vleesrassen en anderzijds de beschikbaarheid van een breed gamma nevenproducten (onder andere via nabijgelegen zeehavens uit alle continenten aangevoerd).
Hierbovenop komt de economische realiteit dat in onze ontwikkelde en geïndustrialiseerde omgeving primaire productie enkel nog via een doorgedreven stielkennis en bedrijfsvoering tot rendabele resultaten leidt.
Vanuit deze vaststelling is Franson gestart met het aanbieden van de dienst bedrijfsbegeleiding en consulting los van het leveren van veevoeder.

Meer informatie

Voor meer informatie, contacteer Alex Van Malleghem op dit e-mailadres: alex@franson.be

Hoogwaardige rundveevoeders op maat

De focus op een zuiverder all mash